Care & Coach

Care & Coach is een kleine professionele organisatie die zich richt op de hulpverlening voor kinderen en (jong-) volwassenen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische stoornis (PDD-Nos, ADHD, ADD, AS, MCDD, NLD en gedragsstoornissen).

Met veel inzet, creativiteit en betrokkenheid zet Care & Coach zich in voor haar cliënten. Als kleine organisatie is Care & Coach flexibel en kan daardoor persoonlijke, op maat gesneden zorg bieden.

Uitgangspunt van de professionele hulpverlening is de specifieke vraag van de cliënt.