PGB groepsbegeleiding

Arbeidstraining/dagbesteding

De arbeidstraining biedt een mogelijkheid tot educatie- en bewustwordingsbegeleiding voor
jongen en (jong)volwassenen met een psychische problematiek, eventueel ter voorbereiding
op een passende werkplek in de maatschappij. Binnen deze vorm van begeleiding worden
zoveel mogelijk aspecten aan bod gebracht.

Jongensclub

De jongensclub is een club voor jongens tussen de 12 en 16 jaar. Het doel is om in contact te komen met leeftijdsgenoten en te leren hoe je sociale contacten aan kunt gaan en onderhouden.

Meidenclub

De meidenclub is een club voor meiden tussen de 12 en 16 jaar. Het doel is om in contact te komen met leeftijdsgenoten en te leren hoe je sociale contacten aan kunt gaan en onderhouden.

De knutselclub

De knutselclub is bedoeld voor jongeren die specifieke aandacht nodig hebben en die het leuk vinden om creatief bezig te zijn. In kleine groepje van maximaal 5 jongeren worden creatieve activiteiten ondernomen waarbij bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van technieken als tekenen, schilderen en kleien. Het voordeel van het kinderatelier is dat kinderen onder begeleiding op hun eigen tempo en niveau nieuwe dingen kunnen leren. Verder komen zij via deze weg in contact met leeftijdsgenootjes met dezelfde problematiek en interesses. Daarnaast worden sociale contacten vergroot en wordt het zelfvertrouwen verbeterd.

Speelclub de Dol-fijn

Speelclub de Dolfijn richt zich op een aantal doelen. Enerzijds het ontlasten van ouders en overige gezinsleden. Anderzijds willen we het kind door de omgang met andere kinderen te stimuleren en te begeleiden in hun ontwikkeling.
Daarnaast worden zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroot door groepsinteractie. We willen dat de kinderen zich veilig voelen en plezier hebben. Samenwerking met ouders vinden wij erg belangrijk om het kind zo goed mogelijk te begeleiden.

Wat biedt de opvang: