" Het zich eigen maken van de schoolse vaardigheden verloopt niet voor alle kinderen vanzelf. Sommige kinderen hebben moeite met onderdelen als rekenen, spelling, lezen, werkplanning, structuur aanbrengen etc. Hiermee hangt ook vaker onzekerheid en faalangst samen waardoor het gevoel van welbevinden belemmerd wordt. Laat uw kind tegenvallende schoolprestaties zien, dan doet u er goed aan hulp in te schakelen. Hoe langer problemen bestaan, hoe moeilijker deze oplosbaar zijn. Langdurige leerbeperkingen kunnen leiden tot faalangst. "

Wat is remedial teaching?

Remedial teaching betekent "herstellend lesgeven"; de remedial teacher gaat op zoek naar de oorzaak van de leerproblemen en gaat daarna samen met uw kind aan de slag om deze oorzaak aan te pakken.

De oorzaak van leerproblemen kan bijvoorbeeld liggen in:

Hoe gaat het in zijn werk?

De remedial teacher zal eerst een duidelijk beeld van de leerproblemen proberen te krijgen, d.m.v. gesprekken en testen Daarna wordt een individueel leertraject opgesteld om uw kind te helpen. Samen met uw kind wordt er individueel gewerkt. Individueel en op het tempo dat gewenst is. Deze manier van leren zorgt ervoor dat er vooruitgang zal komen. Soms maar een klein stapje, maar een klein stapje is ook een stap! Uw kind zal (weer) zelfvertrouwen krijgen en de zin om te leren terug vinden.

Tijdens de behandeling wordt er gebruik gemaakt van allerlei uitdagend lesmateriaal, vaak in de vorm van spelletjes. Het uitgangspunt is dat het kind er plezier in heeft en leren als iets leuks blijft/gaat ervaren.

Huiswerkbegeleiding

Veel jongeren hebben moeite met plannen, behoefte aan structuur en zelfdiscipline, of willen zelfstandiger leren werken. Sommigen zijn snel afgeleid of missen motivatie. Anderen hebben een achterstand of een leerprobleem. In al deze situaties kan huiswerkbegeleiding een uitkomst zijn.

Care & Coach biedt voor iedere leerling passende begeleiding. Wij helpen leerlingen bij het plannen en structureren van het huiswerk, zorgen dat leerlingen overzicht krijgen, en leren de studievaardigheden aan die ze nodig hebben om hun werk goed aan te pakken. Tijdens de huiswerkbegeleiding is er ook ruimte om inhoudelijke vragen te beantwoorden.

Bij Care & Coach start de begeleiding altijd met een intakegesprek, waarin we bepalen wat de hulpvraag is en waar we mee aan de slag gaan samen met de leerling. Ook vragen we de mentor op school om advies.

Citotraining

De Citotoets is, naast het advies van de basisschool, een belangrijke indicator voor de middelbare school. Door een leerachterstand op een specifiek gebied of door zenuwen of onbekendheid met de manier van toetsen kan de uitslag lager uitvallen dan verwacht.

Vaak is de vraagstelling bij Citotoets anders dan de kinderen op school gewend zijn. In methodes worden de leerstofonderdelen meestal op een andere manier getoetst. Kinderen hebben daar soms moeite mee terwijl er op school te weinig tijd is om goed te oefenen.

Care & Coach geeft kinderen de kans om te oefenen voor de Citotoets. Tijdens de Citotraining komen alle onderdelen van de Citotoets aan de orde. De leerstof wordt individueel geoefend. Onduidelijkheden worden tijdens de begeleiding besproken en geoefend. Tijdens de training wordt aandacht besteed aan de werkhouding en taakaanpak. Daarnaast leren de kinderen om te gaan met meerkeuze vragen, eventuele stress en faalangst.

*Let op! Remedial teaching kan en mag niet uit PGB gelden bekostigd worden.