Vergoedingen

'PGB' en 'Rugzakje'

Voor de ouders zijn er mogelijkheden de ondersteuning vergoed te krijgen via een Persoons Gebonden Budget (ook wel 'PGB') of Leerling Gebonden Financiering (ook wel 'Rugzakje').

Het PGB kan aan de ouders worden verstrekt om zelf extra zorg en begeleiding ‘in te kopen’. Een PGB blijkt voor gedrags-problemen (bv. ADHD, Autisme) sneller te worden verstrekt dan voor leer-problemen (bv. Dyslexie, Dyscalculie) .

Leerling Gebonden Financiering, of ‘ Rugzakje’, is een budget voor de school om kinderen die een indicatie hebben voor speciaal onderwijs, in het gewone onderwijs te laten blijven. In die 'Rugzak' zitten extra financiele middelen voor het onderwijs op de reguliere school, zoals het inhuren van RT.

‘PGB’ en ‘Rugzakje’ zijn bijzonder ingewikkelde regelingen. Gelet op de bedragen, is het wel de moeite waard de mogelijkheden uit te zoeken. Onder ‘weblinks’ vindt u websites die u informatie geven over PGB en Rugzakje met hun criteria en aanvraag procedures .

LINKS NAAR WEBSITES

Voor al uw vragen over vergoedingen, en/of ondersteuning.

www.balansdigitaal.nl
www.mee.nl
www.pgb.nl
www.regelhulp.nl
www.rekenweb.nl