Opvoedondersteuning

Opvoedondersteuning bij Care & Coach is bedoeld voor ouders die vragen hebben over de problematiek of de ontwikkeling van hun kind, of deskundig advies willen ten aanzien van de omgang met specifiek gedrag.

Met ouders wordt gekeken naar de inhoud van het probleem en er wordt bekeken waar zij zich binnen de opvoedondersteuning op willen richten. De opvoedondersteuning kan bestaan uit gesprekken met ouders en/of het kind maar bijvoorbeeld ook uit een observatie tijdens een (lastige) situatie. Samen met ouders wordt vervolgens gezocht naar praktische en haalbare oplossingen.

Voorbeelden hiervan zijn:
Kleine veranderingen in de thuissituatie kunnen grote veranderingen in het gedrag van uw kind teweeg brengen!

Brusjesondersteuning

Voor brusjes (broers en zussen) van kinderen met autisme of ADHD is het niet altijd even gemakkelijk om te leven in een gezin met een kind met een stoornis. Hun broer of zus krijgt vaak meer aandacht en zij weten niet altijd hoe ze het beste om kunnen gaan met hun broer of zus.
Behalve dat de ouders de hulpvraag bij de begeleiding neer kunnen leggen telt dat natuurlijk ook voor de broer of zus. Met hen wordt bijvoorbeeld gesproken over het autisme en getracht hen meer inzicht te geven. Uiteraard worden er ook handvaten aangereikt hoe zij daar mee kunnen omgaan. Tevens is het zo dat er regelmatig activiteiten worden georganiseerd waar zij aan mee kunnen doen. Ook een dag weg met zijn/haar broer/zus en de begeleiding van Care & Coach is mogelijk.

Video-hometraining

Bij video-hometraining komt eens per week een pedagoog bij u thuis. Er wordt een plan opgesteld met doelen waaraan de ouders willen werken. Vervolgens wordt er de ene week een korte video-opname gemaakt (10-20 minuten) van een alledaagse situatie. De week erop worden de beelden besproken met de ouders. Beelden zeggen meer dan woorden. Ze maken dingen zichtbaar waar ouders zich niet van bewust zijn. Tijdens video-hometraining gaat het er vooral over wat goed gaat en hoe de ouders dit kunnen gebruiken en uitbreiden. Vaak is dat al genoeg om het beter te laten gaan.
‘Sinds ik heb leren kijken, zie ik zo veel….’